Mindy en Mocca

Mindy en Mocca

Wij moeten samen worden geplaatst!
Hallo, lieve mensen. Wij heten Mindy (wit) en Mocca (grjis), en we zijn nu nog wat angstige maar wel dappere, jonge zusjes.
We werden als heel jonge kittens op straat gevonden en kregen flesvoeding tot we zelfstandig konden eten. Helaas was het niet mogelijk om samen te leven met de honden die ook op ons opvangadres woonden. Daarom zijn we naar de opvang in Castalla gebracht. Nu zijn we nog een beetje onwennig voor veranderingen. Maar als we eenmaal ons stekje hebben gevonden, zullen we weer opbloeien. We zijn dol op spelen met elkaar en andere katten. Daarnaast zijn we erg aan elkaar gehecht en willen daarom ook graag samen blijven.
Hebben jullie nog een gouden mandje voor twee?