Divna

Divna

Divna werd zwaar ziek aangetroffen in het huis van een oude vouw, die zieke katten binnen haalde, maar verder niet verzorgde. Alle dieren in haar huis waren ziek of bezig het te worden, terwijl er al vele waren overleden. Omdat de zieke dieren niet werden gecastreerd/gesteriliseerd, konden ze zich ongebreideld voortplanten. Maar de meeste kittens hebben het niet overleefd.

Divna mankeerde van alles, daarbij was zij ook sterk ondervoed. Er moest zelfs een noodoperatie worden uitgevoerd om haar baarmoeder te verwijderen. Hierbij werd ook vastgesteld, dat zij Fiv-positief is. Met behulp van antibiotica en steroïden begon ze langzaam weer op te knappen. Na haar behandeling werd ze tijdelijk in het nu lege huis terug geplaatst, in afwachting van wat er verder maat haar moest gebeuren. Na enige tijd bleek, dat ze praktisch niet kon eten, hoe goed ze haar best ook deed. Bij onderzoek bleek haar bek één groot rampgebied te zijn. Verder werd vast gesteld dat ze aan een andere, ongeneeslijke ziekte lijdt: stomatitis.

Dit maakt, samen met haar Fiv-aandoening, adoptie in Bulgarije volledig onmogelijk. En omdat ze regelamtig moet worden gecontroleerd op de stomatitis en Fiv aandoeningen, en blijvend met medicijnen moet worden behandeld, kan ze ook niet meer terug de straat op. Voorlopig heeft ze onderdak in een foster-home.