Jaarverslag 2017

 • Algemeen

  In 2017 is Little Tigers een formele stichting geworden. Het bestuur bestond in eerste instantie uit: Loes de Vries (voorzitter), Richard Kramer (secretaris/penningmeester) en Ria Nieuwenburg (algemeen bestuurslid).

  Met de officiële oprichting op 15 mei hebben we een belangrijke stap gezet in het verder helpen van zwerfdieren. Het zijn van een stichting is een voorwaarde voor het hebben van een erkenning door de NVWA. Hiermee voldoen we aan alle wettelijke eisen en mogen we ook op grotere schaal dieren naar Nederland halen.

  Ook zijn we erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut beogende instelling), zodat giften aan stichting Little Tigers fiscaal aftrekbaar zijn binnen de voorwaarden van de Belastingdienst.

  Verder hebben we dit jaar gewerkt aan de versteviging van onze organisatie. Naast onze vaste medewerkers van het eerste uur Lisa,  Ineke en de twee Jolanda’s, hebben we Maurice Riesewijk bereid gevonden om per 1 januari 2018 aan te treden als onze penningmeester. En zijn vrouw Myriam is nu verantwoordelijk voor de vormgeving van onze facebook pagina.
  Door het aantreden van Maurice en het afwikkelen van verschillende bankrekeningen zal het financiële overzicht voor 2017 beperkt zijn tot een overzicht op hoofdzaken

  Voor 2018 blijft ons beleid en ons beleidsplan ongewijzigd.

  Het succes van onze stichting is gelukkig ook toegenomen: In 2017 hebben we 205 katten en 5 honden aan en nieuw huis kunnen helpen. Een resultaat waar we heel erg blij mee zijn! 210 dieren die vanuit een kansloze situatie nu terecht zijn gekomen in een fijn huis, waar ze goed verzorgd en geliefd zijn.

  Naast de adopties hebben we ook onze dierenvrienden in het buitenland kunnen ondersteunen met gerichte hulp in noodsituaties, zoals de overstroming in Los Barrios, waarbij er forse schade is toegebracht aan het kattenasiel. Met behulp van de donaties via Little Tigers (€500,00) heeft men het asiel weer kunnen opknappen.

  Ook hebben we een inzameling gehouden via een loterij, voor de medische kosten die Liliya Stoyanova moest maken toen er in haar huis een besmettelijke ziekte optrad, die het leven van een aantal opvangkittens, en haar lieve eigen kat heeft gekost. Gezamenlijk hebben we €750,00 bij elkaar gebracht!

  Verder hebben we diverse kleinschalige castratieprojecten ondersteund in Madrid en zuid Spanje, operatiekosten voor enkele katten in Roemenië, Bulgarije en Madrid betaald, hebben we voor 250 euro vlooienmiddelen gesponsord zodat alle katten in het asiel in Los Barrios tegen vlooien behandeld konden worden en zijn er tientallen malen voer en andere noodzakelijk spullen opgestuurd naar de vrijwilligers in het buitenland.

  Helaas hebben we ook pech gehad met een aantal opvangkatjes in Nederland die enkele malen naar de dierenarts moesten, hetgeen ons ook voor kosten heeft gesteld.

  Al met al hebben we voor bijna €2000,00 aan donaties en steun kunnen geven ten behoeve van katten in het buitenland.

 • Financieël Overzicht

  OPENINGSBALANS 01-01-2017V/W rekening Balans 
  DCDC
  Eigen Vermogen€ 982.91
  Debiteuren
  Crediteuren€ 3063.45
  Liquiditeiten€ 4046.36
  Kosten Asiels € -
  Vervoerskosten € -
  Adoptiebijdragen € -
  Opbrengst Acties € -
  Donaties € -
  Opbrengsten € -
  € - € -€ 4046.36€ 4046.36

  EINDE JAARSBALANS 31-12-2017V/W rekening Balans 
  DCDC
  Eigen Vermogen€ 1953.47
  Debiteuren€ 382.44
  Crediteuren
  Liquiditeiten€ 1571.03
  Kosten Asiels€ 12085.00
  Vervoerskosten€ 620.00
  Mutatie EV 2017€ 1629.38
  Adoptiebijdragen€ 14570,00
  Opbrengst Acties € -
  Donaties€ 734.94
  Opbrengsten€ 970.56 € -
  € 15304.94€ 15304.94€ 1953.47€ 1953.47
 • Een woord van dank

  Zonder onze adoptanten, donateurs, opvanggezinnen, vrijwilligers, volgers en andere mensen die ons een warm hart toedragen zouden we dit niet voor elkaar hebben gekregen. Onze grote dank gaat dan ook uit naar hen, mede namens alle dieren die we hebben kunnen helpen. We kunnen niet de hele wereld veranderen, maar wel de hele wereld van 1 dier!!!

Wat onze adoptanten & contacten over ons zeggen