Jaarverslag 2016

Behaalde Resultaten

Hoewel Little Tigers in 2016 nog een “Stichting in oprichting” was, en daarbij geen aanspraak maakte op een ANBI regeling, willen we toch laten weten, wat we in 2016 aan resultaten hebben geboekt.

Onze inkomsten bestond uit de adoptie bijdragen van onze adoptanten en donaties van trouwe aanhangers van Little Tigers.

In het afgelopen jaar hebben we:

  • ruim 120 katten en 1 hond een nieuw Thuis kunnen bieden
  • een bijdrage in de operatiekosten van ten minste 3 katten kunnen geven
  • meerdere castratie/sterilisatie acties ondersteund
  • bijgesprongen in diverse noodsituaties, o.a. de watersnood in Zuid Spanje, waarbij veel kostbaar materiaal
    waaronder medicijnen, verloren is gegaan,
  • diverse vrijwilligersorganisaties voorzien van broodnodige voer en andere voorzieningen voor de katten
    In het onderstaande overzicht staat, hoe we de gelden hebben besteed

Per 1 januari 2017 hadden we een batig saldo van €4046,36 , waarvan nog € 3063,45 moet worden afgedragen voor een aantal lopende verplichtingen.

 

Inkomsten 2016BedragUitgaven 2016Bedrag
Adoptie bijdragen en Donaties€24,584.80Afdracht adoptie bijdragen€10,655.00
Reiskosten katten (vluchten en transporten)€4,756.00
Bijdragen aan voer, "neutering" acties en operaties€4,168.09
Overige kosten (dierenartsen, bankkosten, benzine vrijwilligers)€959.35
Sub totaal€24,584.80Sub totaal€20,538.44
Saldo per 1-1-2017€4,046.36
Totaal€24,584.80€24,584.80

Deze Little Tigers & Wolves wachten op een liefdevol thuis