Home

Welkom bij Little Tigers

Dieren asielen in Spanje blijven op alle niveaus verstoken van subsidie van de overheid. Alle kosten moeten worden opgebracht door de vrijwilligers die er werken en door donateurs die hun zaak steunen.
.
Little Tigers stelt zich ten doel om zoveel mogelijk zwerfkatten in Spanje te helpen. Ze worden bij voorbeeld van de straat gehaald of uit het gemeenteasiel (ofwel dodingstation!) gered. Ook ondersteunen we programma's om zwerfkatten te laten castreren/steriliseren.
Samen met vrijwilligers in Spanje proberen we een goede oplossing voor hen te vinden. Dit kan o.a. inhouden dat we een nieuwe Thuis zoeken voor de katten (in Spanje of in Nederland/België) en dat we vrijwiligers helpen om door te gaan met het redden van katten, die anders, als gevolg van  menselijke verwaarlozing en onverschilligheid, in zo'n asiel terecht zouden komen.
  
Met deze site willen we jullie laten zien hoe we dit aanpakken
Met het ingezamelde geld worden o.a. vangkooien aangeschaft, waarmee, zoals bovenstaande foto's laten zien, katten worden gevangen om te worden gecastreerd/gesteriliseerd, waarna ze in hun eigen omgeving weer worden los gelaten.
Onderstaande video laat zien, hoe de katten, na castratie weer worden losgelaten:

Wat kunt u zoal op deze site vinden?

1   Mogelijkheden om ons te helpen
2  Katten beschikbaar voor adoptie
3  Onze acties ter plaatse
4 Overzicht van geplaatste katten

Kijk ook eens naar

waarin we aandacht vragen
voor moeilijk te plaatsen
katten zoals Aids positieve
katten, en

waarin we aandacht vragen
voor katten, die niet vervoerd
kunnen worden, maar die wel
zorg een aandacht nodig
hebben.

En verder

Voor onze actuele nieuwtjes


Steun ons, alstublieft!!!
Ons rekeningnummer is: NL25ASNB0707256909, op naam van L.A.M. de Vries

 
Onze site is nog steeds in ontwikkeling, waardoor het uiterlijk af en toe kan veranderen.