Home

Little Tigers zoekt vluchtbegeleiders vanuit Spanje. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@littletigers.eu
Bedankt beste mensen voor jullie geloof in en steun aan ons! We hebben in 2016 meer dan 100 katten geplaatst. Laten we hopen, dat 2017 net zo’n mooi jaar gaat worden!!
 

Welkom bij Little Tigers

Dieren asielen in Spanje blijven op alle niveaus verstoken van subsidie van de overheid. Alle kosten moeten worden opgebracht door de vrijwilligers die er werken en door donateurs die hun zaak steunen.
.
Little Tigers stelt zich ten doel om zoveel mogelijk zwerfkatten in Spanje te helpen. Ze worden bij voorbeeld van de straat gehaald of uit het gemeenteasiel (ofwel dodingstation!) gered. Ook ondersteunen we programma's om zwerfkatten te laten castreren/steriliseren.
Samen met vrijwilligers in Spanje proberen we een goede oplossing voor hen te vinden. Dit kan o.a. inhouden dat we een nieuwe Thuis zoeken voor de katten (in Spanje of in Nederland/België) en dat we vrijwiligers helpen om door te gaan met het redden van katten, die anders, als gevolg van  menselijke verwaarlozing en onverschilligheid, in zo'n asiel terecht zouden komen.
  
Met deze site willen we jullie laten zien hoe we dit aanpakken
Met het ingezamelde geld worden o.a. vangkooien aangeschaft, waarmee, zoals bovenstaande foto's laten zien, katten worden gevangen om te worden gecastreerd/gesteriliseerd, waarna ze in hun eigen omgeving weer worden los gelaten.
Onderstaande video laat zien, hoe de katten, na castratie weer worden losgelaten:

Het "kitten"-seizoen in (Zuid-) Spanje gaat weer beginnen.

Dit betekent binnekort weer veel verwaarloosde jonge dieren, die in Spanje geen kans krijgen.

Help Kerrie (en de anderen), zwerfkatten op tijd te laten steriliseren en castreren.

Het "kitten-"seizoen is in (Zuid) Spanje weer aangebroken. Er zullen weer talloze nieuwe kittens in het "wild" worden geboren, omdat er te weinig actie vanuit de Spaanse samenleving wordt onder nomen, om het probleem van de zwerfkatten te beteugelen. Deze nieuwe kittens hebben totaal geen kans op een goed en gezond leven. Slechts een handvol zal er door de vrijwillig(st)ers kunnen worden gered. Degene, die er vaak het slechtst aan toe zijn, zullen het dan ook niet redden. De rest, die het wel heeft overleefd, zorgt weer voor aanwas van de zwerfkatten populatie. Het is een vicieuze cirkel, ééntje, die doorbroken moet worden.

Dat het probleem ernstig is, blijkt wel uit het volgende verhaal van Kerrie (Los Barios):

"A lady contacted me about a few street cats opposite her place near some vegetable allotments, asking if we could help to neuter as she did not know what to do as they are all shy. I went today and it turns out there are at least 20 , potentially double that as a lot of shy cats wait until dark and when the traffic gets quieter come out to look for food.

I managed to catch 4 in our traps and will get them done tomorrow and release them back the next day if they are recovering well. It is going to be a long process getting them all but we will keep trying. Those who are neutered get a snip in the top of their ear , whilst they are under anaesthetic, so that we can see in the future that they are done.

The old men on the allotments all proudly told me that they feed them (and I noted, also leave all the plastic trays they feed them on to blow away in the wind!) and they were very happy to see someone promising to neuter, but mention of the cost of paying for the operations sadly did not generate any financial support! They are old guys with an old mentality and often on very little pension. But we must continue neutering, if not there will certainly be many kittens there in the next few months. And additionally evil people take their fighter dogs to these places , to hunt for fun. It is heartbreaking.

We have a great visiting vet who will do a neuter day  if we can have 8 cats ready, it works out at average 30 Euros per cat and she is so amazingly kind to do this, her mission is the same as ours… to try to stop the problems and suffering before they happen ."

Help onze contacten dan ook met het op poten zetten van de nodige sterilisatie en castratie acties.
Steun ons met een bijdrage op rekening NL25ASNB0707256909, op naam van L.A.M. de Vries, onder vermelding “Sterilisatie/Castratie”.


 

Wat kunt u zoal op deze site vinden?

1   Mogelijkheden om ons te helpen
2  Katten beschikbaar voor adoptie
3  Onze acties ter plaatse
4 Overzicht van geplaatste katten

Kijk ook eens naar

waarin we aandacht vragen
voor moeilijk te plaatsen
katten zoals Aids positieve
katten, en

waarin we aandacht vragen
voor katten, die niet vervoerd
kunnen worden, maar die wel
zorg een aandacht nodig
hebben.

En verder

Manu in Madrid heeft snel en
langdurig financiële steun nodig

Voor onze actuele nieuwtjes


Steun ons, alstublieft!!!
Ons rekeningnummer is: NL25ASNB0707256909, op naam van L.A.M. de Vries

 
Onze site is nog steeds in ontwikkeling, waardoor het uiterlijk af en toe kan veranderen.